Harmet Construction

Byggeprosesser

Forberedelse av prosjektet
Bestillerens ønsker, arkitektoniske løsninger og visjon. Prosjektering og avstemming med bestilleren.

Produksjon og kvalitetskontroll
Det meste av arbeidene utføres i fabrikkens kontrollerte miljø, noe som gir modulene høy kvalitet.
I produksjonen anvender vi kun CE-merket materiale og i hele produksjonsprosessen, i likhet med for sluttproduktene, stilles strenge kvalitetskrav og er i overensstemmelse med vårt ETA-16/0187-sertifikat.

Transport som tilsvarer behovene
Modulene lastes på lastebiler og deretter på fartøy. Største mål på modulen: lengde 15,6 m, bredde 5,2 m og høyde 5,6 m.

Montering og overlevering av bygningen til kunden
På den klargjorte byggeplassen utføres montering av modulene, alle sertifikater som kreves for stillaser og maskiner finnes. Når modulene er montert utføres innvendige overflatearbeider og etter en avsluttende kvalitetskontroll overlates objektet til kunden.
Takket være et profesjonelt team kan vi i tillegg til produksjon og montering av modulene også tilby andre byggearbeider: flislegging, maling, elektriske arbeider, rørlegging og ventilasjonsarbeider.