Harmet Construction

Ehitusprotsessid

Projekti ettevalmistamine
Tellijapoolne soov, arhitektuursed lahendused ja visioon. Projekteerimine ja tellijaga kooskõlastamine.

Toomine ja kvaliteedikontroll
Enamus töödest tehakse kontrollitud tingimustes tehastes, mis tagab toodangu kõrge kvaliteedi.
Moodulite tootmiseks kasutame ainult CE märgistusega  materjale, kogu tootmisprotsess ja tooted alluvad rangetele kvaliteedinõuetele ning on vastavuses meile väljastatud
ETA-16/0187-sertifikaadiga

Transport vastavalt vajadusele
Moodulid tõstetakse autodele ja seejärel laeva. Maksimaalsed moodulite mõõdud: 15,6 m pikkus, 5,2 m laius ja 5,6 m kõrgus.

Paigaldus ja hoone üleandmine kliendile
Objektil toimub ettevalmistatud platsil moodulite paigaldus, kõik vastavad litsentsid nii tellingutele kui masinatele on olemas. Peale moodulite paigaldust toimub siseviimistlus ja peale lõplikku kvaliteedikontrolli objekti üleandmine kliendile.
Tänu professionaalsele meeskonnale suudame lisaks moodulite ehitusele ja paigaldusele pakkuda kliendile ka muid üldehitustöid  – plaatimistööd, maalritööd, elektritööd, santehnilised tööd ja ventilatsioonitööd.